Schooltijden
B3
Elke dag kunnen de kinderen tussen 8 en half 9 gebracht worden naar school. De schooldag eindigt om 13u. Woensdag vrij/buitendag onder begeleiding van ouders. Hiermee hebben de kinderen 4,5 lesuren per schooldag, 18 lesuren per week en voldoen we aan de minimale vereiste voor particulier onderwijs. Tijdens de lesuren is er verplicht een leerkracht met lesbevoegdheid aanwezig op school, ondersteund door ouders (bij structurele hulp wordt een VOG gevraagd). Door de leerkracht een minimaal aantal uren in te zetten kunnen de kosten zo laag mogelijk gehouden worden.
B1
Op een bekostigde school is het aantal lesuren vastgelegd op 7520 voor de gehele basisschoolperiode, vanaf de onderbouw verplicht in een 5daagse schoolweek. Deze uren zijn onderverdeeld in ongeveer 940 uur per jaar en dat is 25-28 uur per week. Scholen kunnen binnen deze kaders deels zelf invullen hoe ze deze uren verdelen over 8 jaar.

Vakanties
B3
Op onze school zijn juli en december vaste vakantiemaanden. Daarnaast kunnen ouders nog maximaal 4 losse weken in overleg inzetten. Naast dat zo altijd duidelijk is wanneer de vakanties zijn en het jaar in 2 bijna gelijke delen wordt opgedeeld, zijn er nog ander voordelen aan deze vakantieplanning; Vroeg in juli al vrij betekent nog in het voorseizoen op vakantie kunnen. De hele decembermaand vrij geeft rust omdat de feestdagen naar eigen inzicht thuis vorm gegeven kunnen worden.
B1
Vanuit de overheid worden de zomer-, kerst- en 1 week meivakantie vastgesteld. Scholen mogen de andere 3 weken vakantie en de toegestane vrije dagen per jaar zelf invullen binnen gestelde kaders.

Opvang/BSO/PSZ
Op het terrein van de school is er opvang voor de allerkleinste kinderen en BSO door een zelfstandig erkend gastouder. Hierdoor kan er aanspraak gemaakt kan worden op de kinderopvangtoeslag indien beide ouders werken. De gastouder wordt waar nodig ondersteund door ouders, als vrijwilliger. De gastouder werkt vanuit dezelfde kernwaarden als onze school
Daarnaast is er de mogelijkheid voor een peuterspeelzaal, voor en door ouders die op vrijwillige basis met een roulatiesysteem werken. Hier kunnen ouders zonder overheidssteun gebruik van maken.
Na schooltijd is er standaard BSO in de vorm van vrij spelen en zichzelf vermaken op en rond de school. Ook worden er een groot deel van de middagen activiteiten aangeboden. In overleg met sportclubs, verenigingen, kerken, scouting, muziekschool, zwembad, bibliotheek enz zullen we activiteitenmiddagen aanbieden. Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen we dan een activiteit organiseren alleen voor de kinderen van onze BSO, of aansluiten bij een bestaande activiteit. Veel ouders worstelen met de drukte van “clubjes” en verplichtingen, op deze manier denken we (naast opvang) tegemoet te kunnen komen aan ouders.
De BSO/opvang is beschikbaar voor kinderen van onze school maar ook voor kinderen van daarbuiten!
Voor ouders die thuisonderwijs overwegen of het nu al geven willen we graag een plek bieden waar ze (geheel naar eigen behoefte!) aansluiting kunnen vinden in een vorm van “gezamenlijk thuisonderwijs”. Dit kan zijn: deels deelnemen aan lesdagen, gebruik maken van opvang/BSO of samen jaarfeesten vieren of iets anders dat past.