OUDERBETROKKENHEID

Onze school biedt veel mooie dingen aan, dat kan alleen met hulp van ouders. De school is evenveel van de ouders als van de kinderen. Op onze school verwachten we een grote ouderbetrokkenheid, samen maken we een mooie plek voor onze kinderen! Ouders die kiezen voor onze school herkennen zichzelf (voor het overgrote deel) in het wereldbeeld dat we beschrijven in onze visie.
Er zijn regelmatig ouderavonden, infoavonden of lezingen zodat ouders goed op de hoogte blijven van wat er speelt op school of zich kunnen verdiepen in aspecten rondom het vernieuwende vrijeschool onderwijs. Er is vaak hulp nodig bij voorstellingen, jaarfeesten, buitenonderwijs, schooltuin, bazaar/fair, klasinrichting, koken, klussen, ondersteuning in de klas, onderhoud van de school/terrein, administratie, websitebeheer, huishoudelijk/schoonmaak, opvang na school, uitjes, activiteiten enz.
Dit geldt voor een bekostigde school, maar helemaal voor een B3 school, waar alle middelen, zowel in geld als natura vanuit de ouders (en eventuele sponsoren) moet komen.


KOSTEN

B1: Om op een bekostigde school een rijk programma aan de kinderen aan te kunnen bieden zoals wij dat voor ogen hebben zijn extra middelen nodig om daarin te kunnen voorzien. Leerkrachten hebben een maximaal aantal werkuren en de school heeft de financiële middelen voor een basispakket voor het onderwijs. Dit zijn kosten voor de leerkracht(en), gebouw, lesmateriaal, inventaris, administratieve kosten enz. Hiervoor krijgt een bekostigde school 6900 euro per kind per jaar van de overheid.
Mooie (biologische) materialen zoals wol, bijenwas, krijtjes, schriften, houten speelgoed, etc. kosten extra geld. Maar ook de extra tijd die leerkrachten op onze school nodig hebben voor hun werk en de extra activiteiten. Hiervoor is de subsidie van de overheid niet voldoende, daarom is de (vrijwillige) ouderbijdrage op een vrijeschool altijd hoger dan bij regulier onderwijs, tussen de 300-600 euro per kind per jaar. Als deze kosten te hoog zijn zal er altijd in overleg met de ouders gekeken worden naar wat hun draagkracht is. Geld zou nooit een reden moeten zijn om niet te kiezen voor onze school.

B3: Bij een niet-bekostigde B3 school is er helemaal geen geld van de overheid en moeten ouders op onze school rekenen op een bijdrage van 150-300 euro per maand per kind, afhankelijk van het aantal kinderen op school. Daarnaast is het noodzakelijk dat ouders zich actief inzetten voor de school, structureel 4-8 uur per week. Ook hier kan in overleg met de ouders gekeken worden naar hun draagkracht en eventuele extra bijdrage in natura om de kosten te drukken. Ook hier geldt: geld zou nooit een reden moeten zijn om niet te kiezen voor onze school. Daarnaast zullen we actief inzetten op het aantrekken van donateurs en het genereren van inkomsten voor de school uit klein ondernemerschap.
De ANBI status van de stichting waar de school onder valt is aantrekkelijk voor donateurs (en ouders) omdat hun donaties (ouderbijdrage) hiermee aftrekbaar zijn van hun belastbaar inkomen.