BEKOSTIGD OF PARTICULIER

Momenteel lopen er 2 trajecten langs elkaar. Een ervan is het oprichten van een B1 school, bekostigd door de overheid. Dit is een traject van ruim 2 jaar; pas in september 2024 zou de school kunnen starten. Een bekostigde school moet voldoen aan het (uitgebreide!) onderzoekskader van de onderwijsinspectie, zoals regulier onderwijs.

Ter overbrugging willen we op korte termijn (schooljaar 2022-2023) een B3 school starten. Een school die financieel gedragen wordt door de betrokken ouders, eventueel donateurs, maar zonder subsidie van de overheid. Hierdoor is er wel heel veel vrijheid om zelf vorm te geven aan het onderwijs op de school, er gelden veel minder eisen.
Welke route er precies genomen gaat worden of waar het zal eindigen is nog niet duidelijk. B1 en/of B3, alleen PO of ook (deels) VO.

Voor ouders die thuisonderwijs overwegen, het nu al geven óf geen vrijstelling kunnen krijgen, willen we graag een plek bieden waar ze (geheel naar eigen behoefte!) aansluiting kunnen vinden in een vorm van “gezamenlijk thuisonderwijs”. Dit kan zijn: deels deelnemen aan lesdagen, gebruik maken van opvang/BSO of samen jaarfeesten vieren of iets anders dat past.