Wat zou het mooi zijn als er tussen Rijn, IJssel en Oude IJssel met hoofd, hart én handen geleerd kon worden. Kijk rond op onze website voor meer informatie.

Om verder te kunnen in het traject van een bekostigde school hebben we bijna 100 ouderverklaringen nodig. Dit is geheel vrijblijvend, het is geen inschrijving, u zit er niet aan vast, uw kind moet dan niet naar onze school. Het is enkel een steunbetuiging, waarmee u aangeeft het fijn te vinden dat het onderwijsaanbod in de Liemers ruimer wordt. Als sympathisant mag u dus ook een ouderverklaring invullen. Dit kan van 1 juli tot 30 oktober 2022.

We zijn dankbaar voor alle steun!

LET OP! Een ouderverklaring kan alleen voor kinderen tussen de 2-4 jaar oud én wonende in het voedingsgebied (zie postcodes hieronder). Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Wilt u meer weten over ouderverklaringen voor nieuwe scholen? Ga dan naar de pagina Ouderverklaring voor nieuwe scholen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het voedingsgebied op basis van postcode 6922
6681BEMMELBEMMEL
6686DOORNENBURGDOORNENBURG
6687ANGERENANGEREN
6691GENDTGENDT
6825OVER HET LANGE WATERARNHEM
6826PRESIKHAAF IIARNHEM
6827ARNHEM INDUSTRIETERREINARNHEM
6828STATENKWARTIERARNHEM
6832ZEEGSINGEL E.O.ARNHEM
6833KAMILLEHOF EN BAKENHOFARNHEM
6834‘T DUIFJEARNHEM
6835VREDENBURGARNHEM
6836RIJKERSWOERDARNHEM
6851UITBREIDING STADHUISSEN
6852ZILVERKAMPHUISSEN
6881VELP-NOORD (BOVEN SPOORLIJN)VELP GLD
6882VELP-ZUID (BENEDEN SPOORLIJN)VELP GLD
6883VELP-ZUID (ZUIDELIJK VAN WATERSTRAAT/REIGERSTRAAT)VELP GLD
6901ZEVENAARZEVENAAR
6902ZEVENAAR SCHAAPSDRIFTZEVENAAR
6903ZEVENAAR ZONEGGE EN STEGESLAGZEVENAAR
6904ZEVENAAR ZONNEMAATZEVENAAR
6905ZEVENAAR, OOIJZEVENAAR
6911PANNERDENPANNERDEN
6913AERDTAERDT
6921DUIVEN RANDBEBOUWINGDUIVEN
6922LOO EN GROESSENDUIVEN
6923GROESSENGROESSEN
6924LOO GLDLOO GLD
6931WESTERVOORTWESTERVOORT
6932DE GANZEPOEL-SCHANSWESTERVOORT
6986ANGERLOANGERLO
6987GIESBEEKGIESBEEK
6988LATHUMLATHUM
6991RHEDENRHEDEN

Onze flyer is klaar! Dank je wel Martine Reesink!

VRIJESCHOOL

Vrijeschool onderwijs gaat uit van leren met hoofd, hart en handen. Naar school gaan bestaat uit meer dan een hoofd vullen met kennis. Op een vrijeschool is er evenveel aandacht voor het ontwikkelen van een hele brede interesse en allerlei fysieke en emotionele vaardigheden.
Naast rekenen en taal is er net zo veel ruimte voor vakken zoals handvaardigheid, toneel, muziek, schilderen, dansen, koken, ontdekken in de natuur. In de lage klassen is er veel tijd voor écht vrij spel.
De term vrijeschool stamt nog uit de tijd dat deze scholen staatsvrij waren, dat is nu (vaak) niet meer zo. De scholen worden ook wel Steiner- of Waldorfscholen genoemd. Vrij betekent dus niet dat kinderen er zelf bepalen wat ze doen. Vrijescholen zijn juist erg gestructureerd, er is veel ritme in de dag en week. Vrij betekent wel dat een kind vrij is om zich te ontwikkelen zoals bij hem of haar past.
Ontwikkeling staat boven presteren, wat te zien is in de manier van toetsen en de inzet van het leerlingvolgsysteem. Uiteraard voldoen vrijescholen aan de kerndoelen gesteld door de overheid en worden kinderen voorbereid op hun vervolgonderwijs. Vrij is ook terug te vinden in hoe de leerkrachten zelf hun lessen vormgeven, met minimaal gebruik van methodes.

Rudolf Steiner (1861-1925) is de grondlegger van de antroposofie. Een filosofie waar naast onderwijs ook een stroming in landbouw, geneeskunde en kunst is voortgekomen. Op vrijescholen wordt geen les gegeven in antroposofie. Aan leerkrachten en ouders worden wel mogelijkheden geboden zich hierin te verdiepen. Ouders die hun kinderen op een vrijeschool hebben zijn niet perse allemaal antroposofen, maar hebben meestal wel een wereldbeeld dat op enkele of meerdere vlakken aansluit bij de antroposofie.