Als ouderinitiatief werken we aan het oprichten van een vrijeschool in de Liemers (basisonderwijs). Hier vind je in het kort wat voor soort school we voor ogen hebben. Aan onze website wordt nog hard gewerkt, er zal steeds meer informatie op verschijnen!

Met voldoende ouderverklaringen kunnen wij de belangstelling voor onze school aantonen, dit is een vereiste om te kunnen starten. Dit kan van 1 juli tot 15 oktober 2022. We zijn dankbaar voor alle steun!

De ouderverklaring voor onze school kun je hier invullen:
Ruimte voor nieuwe scholen (duo.nl)

(LET OP een ouderverklaring kan alleen voor kinderen tussen de 2-4 jaar oud én wonende binnen een straal van 6km van Duiven (zie hieronder). Sympathisanten mogen ook tekenen, een ouderverklaring is vrijblijvend, het is geen inschrijving. Meer info: Ouderverklaring voor nieuwe scholen – DUO )

Het voedingsgebied op basis van postcode 6922
6681BEMMELBEMMEL
6686DOORNENBURGDOORNENBURG
6687ANGERENANGEREN
6691GENDTGENDT
6825OVER HET LANGE WATERARNHEM
6826PRESIKHAAF IIARNHEM
6827ARNHEM INDUSTRIETERREINARNHEM
6828STATENKWARTIERARNHEM
6832ZEEGSINGEL E.O.ARNHEM
6833KAMILLEHOF EN BAKENHOFARNHEM
6834‘T DUIFJEARNHEM
6835VREDENBURGARNHEM
6836RIJKERSWOERDARNHEM
6851UITBREIDING STADHUISSEN
6852ZILVERKAMPHUISSEN
6881VELP-NOORD (BOVEN SPOORLIJN)VELP GLD
6882VELP-ZUID (BENEDEN SPOORLIJN)VELP GLD
6883VELP-ZUID (ZUIDELIJK VAN WATERSTRAAT/REIGERSTRAAT)VELP GLD
6901ZEVENAARZEVENAAR
6902ZEVENAAR SCHAAPSDRIFTZEVENAAR
6903ZEVENAAR ZONEGGE EN STEGESLAGZEVENAAR
6904ZEVENAAR ZONNEMAATZEVENAAR
6905ZEVENAAR, OOIJZEVENAAR
6911PANNERDENPANNERDEN
6913AERDTAERDT
6921DUIVEN RANDBEBOUWINGDUIVEN
6922LOO EN GROESSENDUIVEN
6923GROESSENGROESSEN
6924LOO GLDLOO GLD
6931WESTERVOORTWESTERVOORT
6932DE GANZEPOEL-SCHANSWESTERVOORT
6986ANGERLOANGERLO
6987GIESBEEKGIESBEEK
6988LATHUMLATHUM
6991RHEDENRHEDEN

Onze flyer is klaar! Dank je wel Martine Reesink!

BEKOSTIGD OF PARTICULIER

Momenteel lopen er 2 trajecten langs elkaar. Een ervan is het oprichten van een B1 school, bekostigd door de overheid. Dit is een traject van ruim 2 jaar; pas in september 2024 zou de school kunnen starten. Een bekostigde school moet voldoen aan het (uitgebreide!) onderzoekskader van de onderwijsinspectie, zoals regulier onderwijs.

Ter overbrugging willen we op korte termijn (uiterlijk augustus 2022) een B3 school starten. Een school die financieel gedragen wordt door de betrokken ouders, eventueel donateurs, maar zonder subsidie van de overheid. Hierdoor is er wel heel veel vrijheid om zelf vorm te geven aan het onderwijs op de school, er gelden veel minder eisen.
Welke route er precies genomen gaat worden of waar het zal eindigen is nog niet duidelijk. B1 en/of B3, alleen PO of ook (deels) VO.

Voor ouders die thuisonderwijs overwegen, het nu al geven óf geen vrijstelling kunnen krijgen, willen we graag een plek bieden waar ze (geheel naar eigen behoefte!) aansluiting kunnen vinden in een vorm van “gezamenlijk thuisonderwijs”. Dit kan zijn: deels deelnemen aan lesdagen, gebruik maken van opvang/BSO of samen jaarfeesten vieren of iets anders dat past.  

VRIJESCHOOL

Vrijeschool onderwijs gaat uit van leren met hoofd, hart en handen. Naar school gaan bestaat uit meer dan een hoofd vullen met kennis. Op een vrijeschool is er evenveel aandacht voor het ontwikkelen van een hele brede interesse en allerlei fysieke en emotionele vaardigheden. Naast rekenen en taal is er net zo veel ruimte voor vakken zoals handvaardigheid, toneel, muziek, schilderen, dansen, koken, ontdekken in de natuur. In de lage klassen is er veel tijd voor écht vrij spel.
De term vrijeschool stamt nog uit de tijd dat deze scholen staatsvrij waren, dat is nu (vaak) niet meer zo. De scholen worden ook wel Steiner- of Waldorfscholen genoemd. Vrij betekent dus niet dat kinderen er zelf bepalen wat ze doen. Vrijescholen zijn juist erg gestructureerd, er is veel ritme in de dag en week. Vrij betekent wel dat een kind vrij is om zich te ontwikkelen zoals bij hem of haar past. Ontwikkeling staat boven presteren, wat te zien is in de manier van toetsen en de inzet van het leerlingvolgsysteem. Uiteraard voldoen vrijescholen aan de kerndoelen gesteld door de overheid en worden kinderen voorbereid op hun vervolgonderwijs. Vrij is ook terug te vinden in hoe de leerkrachten zelf hun lessen vormgeven, met minimaal gebruik van methodes.
Rudolf Steiner (18..-1925) is de grondlegger van de antroposofie. Een filosofie waar naast onderwijs ook een stroming in landbouw, geneeskunde en kunst is voortgekomen. Op vrijescholen wordt geen les gegeven in antroposofie. Aan leerkrachten en ouders worden wel mogelijkheden geboden zich hierin te verdiepen. Ouders die hun kinderen op een vrijeschool hebben zijn niet perse allemaal antroposofen, maar hebben meestal wel een wereldbeeld dat op enkele of meerdere vlakken aansluit bij de antroposofie.